BrightKem Ab, i Jakobstad, är en specialaffär inom renhållningsbranschen.

Med lång erfarenhet av branschen erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster i den omfattning som kunden efterfrågar. Vår kundkrets finns både inom offentlig- och privat sektor. Vi betjänar allt från mindre företag till aktörer inom industri, kommun och vårdbranschen.

Produktsortimentet är byggt upp efter våra kunders önskemål och behov. Vi erbjuder en helhet som grundar sig på kartläggningar gjorda i samspråk med våra kunder.

Genom att koncentrera inköpen stärks effektiviteten inom den egna branschen.

För oss är det viktigt att vi kan erbjuda inhemska, effektiva och miljösparande rengöringsmedel. Närheten till våra leverantörer ger oss tillgång till…
Använd rätt redskap för rätt ändamål och renhållningen blir både snabbare, skonsammare och mer effektiv. Vi erbjuder branschens ledande…
Vikten av att erbjuda möjlighet att upprätthålla personlig hygien blir allt viktigare på arbetsplatser och allmänna byggnader. Vi erbjuder ett brett…
Vi säljer mjukpappersprodukter, plastpåsar och-säckar. Vi har brett sortiment som stapelvara, och alla produkter lagerförs i rena och varma utrymmen…

Skolning, konsultering och kartläggning

Städbranschen befinner sig i konstant utveckling och vi vet att det också kräver att vi, som leverantör, aktivt håller oss ajour med nya bestämmelser, råd och trender inom branschen.

Läs mer